Instituut mijnbouwschade

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg heeft impact op veel Groningers en Drenten. Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht (de TCMG is hierin opgegaan). Om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen.Alles over de organisatie van het IMG

Onafhankelijke werkwijze

Het bestuur van het IMG stelt zelf zijn werkwijze vast. Het bestuur doet dit zonder aanwijzingen vanuit de rijksoverheid of de NAM. Met zijn werkwijze regelt het IMG dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant (de NAM) wordt afgewikkeld zonder enige invloed van die exploitant. Het IMG is niet gebonden aan een budget voor wat betreft de schadevergoedingen en vergoedt de schade zolang deze zich voordoet.

Onafhankelijke onderzoeken

Het IMG kan ook opdracht geven voor advies van onafhankelijke deskundigen. Bij de procedure voor afhandeling van de fysieke schade gebeurt dat voor vrijwel elke aanvraag. Maar voor meer complexe vraagstukken wordt soms ook adviescommissie ingesteld. Zo is er advies over toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en advies over de waardedaling. Bij de pagina documenten vindt u een overzicht.

Bekijk https://www.schadedoormijnbouw.nl/