22 Mar
2024

Algemene Leden Vergadering van DOA en MFC de Badde

Deze avond de Algemene Leden Vergadering van DOA en MFC

Op vrijdag 22 maart zal de Algemene Leden Vergadering van DOA weer plaatsvinden in het MFC. Hierin zullen wij jullie bijpraten over de activiteiten van het afgelopen jaar. Na de het officiële gedeelte hebben we twee korte presentaties gepland. Een over de activiteiten en vervolgstappen van de actiegroep Gaston. En een over de plannen van Geert de Jonge over het nieuwbouwproject in Annerveenschekanaal

Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Onder deze link vind je de notulen van de vorige ALV.

De avond begint om 20.00 uur  en duurt tot circa 22.00 uur.

Agenda

1. Opening uitleg en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag ALV van 2023
5. Bestuurswijzigingen
6. Jaarverslag 2023
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Verslag van de MFC de Badde
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Korte toelichting door Ina Oortwijn over de activiteiten van de werkgroep Gaston
13. Presentatie door Geert de Jonge over het plan/project nieuwbouw in Annerveenschekanaal
14. Sluiting

WAT TE DOEN IN #AVK

Agenda